Montaż i obróbka graficzna nagrania wykonanego ramach nauczania zdalnego Orkiestry Symfonicznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Film zrealizowano dla uczczenia
250. rocznicy urodzin Ludwiga van Beethovena.


Występy z Chórem Żydowskim CLIL
/montaż klipów
/opracowanie graficzne płyty

Wykonanie ilustracji do czasopism

Fuss
INTER Nr 1/2018 - motyw na okładce
INTER Nr 2/2018 - motyw na okładce
Inter Nr 3/2018
Ilustracja do opowiadania
Anthony’ego Ryana
O starciu sił zła, to jest upadku Kethii
Ilustracja do opowiadania
Django Wexlera
MAGICZNE ZIARENKA
Ilustracja do opowiadania
Catherynne M. Valente
Przyszłość to błękit
Ilustracja do opowiadania
Charlesa Yu
Baśń